Total de visualitzacions de pàgina:

Publicidad

diumenge, 2 de desembre de 2012

Mirall trencat (Mercè Rodoreda)El llibre comença amb un próleg fet per la pròpia autora on dóna les pautes de la novel·la i fa comparacions amb altres novel·les i llibres.

A continuació comença la primera de les tres parts del llibre que conté divuit capítols. El primer es diu "una joia de valor". Tracta d'un senyor que va a comprar una joia a la seva dona després de comprovar que la que l'havia comprat anteriorment no l'havia agradat.

El capítol dos es diu "Barbara". Tracta d'una violinista vienesa que conec el senyor Valldaura i un amic seu des dels temps en que van veure'l actuar al festival de Salzburg.

El capítol tres es diu "Salvador Valldaura i Teresa Goday" i tracta de la història de ambdues des de que es van conèixer en un concert.

El capítol quatre es diu "Una torre a Sant Gervasi". Els protagonistes del capítol anterior ja són casats i el senyor Valldaura vol enviar a la seva dona a Paris i demana al seu administrador que el cerqui una torre al barri de Sant Gervasi.

El capítol cinc es diu "Tempesta de primavera". La dona del senyor Valldaura ja es troba a Paris i describeux una de les seves tardes al jardí de la casa on viu.

El capítol sis es diu "Joaquim Berguedà a Barcelona". Aquest home és un amic de la familia que passa uns dies a Barcelona a casa del senyor Valldaura amb ell i la seva dona.

El capítol set es diu "El nen Jesús Masdéu". Aquest nen és el pressumpte fillol de la senyora Valldaura que arriba a la torre a visitar-les.

El capítol vuit es diu "Abelles i glicines". És tracta dún capítol en el qual entre tots fan una mica de xafardeig al vontant d'un pou ple d'abelles.

El capítol nou es diu "Neteja d'armaris". Tracta d'una neteja d'armaris que fan totes les criades mentre parlen dels seus senyors entre elles.

El capítol deu es diu "Eladi Farriols". És un tiet de la senyora Valldaura i parla de la seva història i de la relació entre neboda i tiet.

El capítol onze es diu "Pare i filla". Molt assemblat a l'anterior, malgrat que en aquesta ocasió parla de la relació entre el senyor Valldaura i la seva filla.

El capítol dotze es diu "Lady Godiva". Parla de les relacions amb altres persones dels senyors Valldaura, a l'igual que el capítol tretze "El Pintor Masdeu" que parla de la relació del senyor Valldaura amb un pintor amic seu.

Amb el capítol catorze "Les bodes de Sofia" es torna a les relacions familiars i tracta del dia del casament de la Sofia, filla dels Valldaura, i de les impressions dels invitats.

El capítol quinze porta per títol "Naixements". Parla dels fills que tenen no només la Sofia sinó també altres familiars i coneguts.

El capítol setze es diu "Les minyones a l'estiu". És un dels capítols més llargs. Parla tant dels moments de treballs com dels d'oci de les minyones.

El capítol disset es diu "Els nens". És també un capítol una mica llarg i parla de les entremaludaires de tots els nens.

Amb el capítol divuit acaba la primera part i es diu "Una tortora a la finestra". Parla d'una tortora que veig la senyora Valldaura per la finestra.

La segona part té vint-i-un capítols i el primer es diu "El notari Riera". Tracta d'una trobada de la senyora Valldaura amb el notari que va signar les escritures de la compra de la torre.

El capítol dos es diu "Temps passat". És una continuació del capítol anterior on el notari i la Teresa parlen de temps passats.

El capítol tres es diu "El professor de piano". Amb motiu de la mort del pianista Granados recorden la seva obra i la seva vida al ser un amic de la familia.

El capítol quatre es diu "Eladi amb una minyona". Tracta de les converses d'aquest senyor amb una de les minyones.

El capítol cinc es diu "Les arrancades d'Armanda". Una de les persones de confiança de la casa, rep bones notícies sobre els seus problemes médics i es posa molt contenta.

El capítol sis es diu "Eulàlia i Quim Bergadà". Sortin records de viatges per Europa on en alguns d'ells estan aquestes persones.

El capítol set es diu "Sofia". La filla dels Valldaura es fa un tractament d'estètica per a sentir-se més jove i es planteja fer-se algunes operacions.

El capítol vuit es diu "La senyoreta Rosa". És una de les minyones que ha de marxar de la casa davant l'arribada d'uns nous amos.

El capítol nou es diu "Eladi va buscar els fills". Tracta d'una conversa que tenen Marcel el xofer i Eladi mentre esperen els nens.

El capítol deu es diu "Ramona i Maria". Tracta d'una trobada entre aquestes dues protagonistes.El capítol onze es diu "Ramon se'n va de casa". Com el seu nom diu tracta de la marxa del Ramon de la casa dels Valldaura.

El capítol dotze es diu "Maria escoltà a la porta". La protagonista del capítol escolta converses darrere de la porta.

El capítol tretze es diu "Eladi Farriols i el notari Riera". En aquest capítol l'Eladi Farriols lliura al notari Riera una important carta.

El capítol catorze es diu "Maria". Parla dels records de la protagonista del capítol. El capítol quinze es diu "El llorer". Tracta de la preparació d'un plat a la cuina de la torre.

El capítol setze es diu "Adéu Maria". Parla dels moments de vetlla de la protagonista i del seu enterrament. El capítol disset es diu "La llosa". Parla dels primers moments del protagonista sense la Maria.

El capítol divuit es diu "Unes altres minyones". Tracta de l'arribada de noves minyones a la torre. El capítol dinou es diu "Eladi Farriols de cos present". Al protagonista li passa el que a molta gent, que després de morir-se la seva amada, va ell a continuació. És un dels capítols més llargs del llibre.

El capítol vint es diu "Sofia". Tracta d'una conversa que té la Sofia amb l'Armanda per una ampolla buida del senyor Eladi Farriols."Somnis" el capítol vint-i-u és l'ultim de la segona part. Tracta dels somnis que té la Teresa Valldaura.

La tercera part i última té tretze capítols i el primer es diu "Un matí". Tracta d'una visita que rep la senyora mentre està dormida.

El capítol dos es diu "Joventut". És un dels capítols més llargs de la part i del llibre i parla dels records de joventut dels principals protagonistes.

El capítol tres es diu "La mort de Teresa". Parla dels últims moments de la Teresa Valldaura abans de morir. El capítol quatre es diu "Les habitacions tancades". Tracta de les poques ganes que té la Sofia de portar dol. El capítol cinc "Torni aviat senyoreta Sofia" es una continuació de l'anterior.

El capítol sis es diu "La torre". La criada es prové de tots els aprovisionaments possibles per a estar a càrrec de la torre fins a la tornada de la Sofia.

El capítol set es diu "El notari molt vell surt a passejar". El vell notari de la familia dóna un dels seus passeigs habituals i recorda amb nostàlgia temps passats.

El capítol vuit es diu "Els homes de la conductora". Es tracta d'un vehicle on va el personal que s'encarrega del manteniment dels jardins.

El capítol nou es diu "El fantasma de Maria". Tracta de fantasmes de la protagonista de quan era petita. El capítol deu es diu "Sofia i els homes de la conductora". Sofia té una discussió amb els homes de la conductora per uns mobles que no són seus.

El capítol onze es diu "Ramon". És un dels fills de la Sofia Valldaura i parla de la seva vida. Idèntica trama tracta el dotze "Armanda", parlant de la vida de la minyona principal.

El capítol tretze i últim es diu "La rata". Una rata fa passar una mala estona a tots els habitants de la torre. Com el seu títol diu es tracta d'un mirall trencat de tots els protagonistes de la novel·la.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada