Total de visualitzacions de pàgina:

Publicidad

dimarts, 10 de setembre de 2013

Les torres del cel (Coia Valls)Llibre que tracta sobre un dels fets més importants de la història de Catalunya, com és la fundació del Monestir de Montserrat, que amb el temps es va convertir en un dels símbols del país.

Tot comença quan l'any 1025 a començament del segle XI l'abat Oliba decideix enviar a tres homes a la muntanya de Montserrat per a posar les bases per a la fundació d'un monestir.

Al llarg de set llibres amb diversos capítols la història transcorre entre els anys 1025 i 1054 quan des del Monestir de Ripoll es decideix crear un monestir a Montserrat i el llibre 1 tracta des del moment que els monjos arriben a la muntanya de Montserrat fins als primers moments amb la convivència amb l'eremità.

El llibre dos comença ja l'any 1027 parlant de les fredes relacions amb els habitants de Guadvachet, l'actual Olessa de Montserrat. També tracta de l'oposició que hi ha entre alguns monjos del Monestir de Ripoll a la creació d'un nou i les dificultats econòmiques que comencen a tenir.

Fa també una descripció de l'asedi que sofreix el castell de Massana al voler el senyor de Manresa la independència del comptat, així com de les diferències amb els abats de Ripoll.

Amb el llibre tres comença la segona part dedicada a la construcció i aquest llibre es desenvolupa entre els anys 1031 i 1032. Parla de les diferències que existeixen en quant a la construcció amb el Monestir de Ripoll.

El llibre quatre es desenvolupa durant l'any 1034 quan el nou monestir comença a prendre forma i l'orgull que té Dalmau Savarés de l'obra. En un dels capítols tornen deu anys enrera quan Dalmau Savarés era capità d'un regiment que protegia a la població dels atacs dels sarrains.

Els voltants del monestir sofreixin un incendi que causa greus danys. Afortunadament bona part de la construcció no sofreix danys.

El llibre cinc transcorre en el any 1036 i en els problemes que tenen amb el senyor de Manresa que s'oposa a la construcció del monestir al voler fer-se ell a la muntanya un castell.

El llibre sis es trasllada a deu anys després, el 1046, quan el monestir ja comença a prendre forma i el llibre set als anys 1053 i 1054 quan el monestir es finalitza.

Es tracta d'un llibre molt interessant sobre la història de Catalunya i sobre la fundació i construcció d'un dels seus símbols: el Monestir de Montserrat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada